Počet lidí trpících nádorovým onemocněním kůže se stále zvyšuje. V celém světě funguje kvalitní osvěta. V České republice se koná jednou ročně Evropský den melanomu, který lidem připomene, proč je důležité sledovat svá znaménka. Na vyšším výskytu nádorů přispívá změna životního stylu, časté dovolené za sluncem, návštěva solárií. Mnoho lidí považuje...

Denně vypadne člověku v průměru 50-100 vlasů. Padání vlasů bývá často projevem něčeho ne zcela optimálního, co se děje v našem těle. Pro muže je tento fakt mnohem přirozenější, u žen problematika nepříjemná.

Vypadávání vlasů po onemocnění covid-19 se vyskytuje často a koreluje s těžkým průběhem onemocnění. Pro pacienty je to problém psychosociální a stresující.

Kožní příznaky onemocnění covid-19 jsou rozmanité a vyskytují se asi u 20% pacientů. Nejčastěji se jedná o migrující kopřivku nebo ekzém. Oboje pacienty silně svědí. Často vidíme v ordinaci makulopapulózní nebo vezikulózní exantém na celém těle, někdy...