Prevence vzniku kožních nádorů

15.01.2022

Počet lidí trpících nádorovým onemocněním kůže se stále zvyšuje. V celém světě funguje kvalitní osvěta. V České republice se koná jednou ročně Evropský den melanomu, který lidem připomene, proč je důležité sledovat svá znaménka. Na vyšším výskytu nádorů přispívá změna životního stylu, časté dovolené za sluncem, návštěva solárií. Mnoho lidí považuje opálenou kůži za symbol atraktivity. Důležité je používat ochranné prostředky, krémy s ochranným faktorem, pokrývku hlavy hlavně u dětí a plešatých lidí. Rizikové je spálení kůže v dětství, kdy se zvyšuje riziko vzniku melanomu v dospělosti. Lidé s pozitivní rodinnou anamnézou a výskytem dysplastických névů by měli pravidelně navštěvovat kožního lékaře. Vyšetření znamének nebolí, trvá jen několik minut pomocí dermatoskopu - zvětšovací osvětlené lupy. Podezřelé znaménko se vyfotí. Znaménka pravidelně kontrolujeme. V případě nutnosti pacienta posíláme na chirurgické odstranění s histologickým vyšetřením.

Lidé si můžou snadno identifikovat podezřelá znaménka podle pravidla ABCD. "A" odkazuje na asymetrii, "B" na okraje ( borders), "C" na barvu (colour), "D" na velikost (diameter). Změny v těchto čtyřech parametrech by měly vždy vést k návštěvě lékaře. Rizikové je, když znaménko svědí nebo dokonce krvácí.

Rakovina kůže je vidět, proto nepodceňujte návštěvu kožní ordinace.